مصاحبه و مطبوعاتمصاحبه رادیوفرهنگ با بنفشه امیری

جولای 8, 2020by amin
https://banafshehamiri.com/wp-content/uploads/2020/09/narrow-interview.jpg

مصاحبه رادیویی با بنفشه امیری و تصاویر پشت صحنه از اجرای نمایش نقش جهان – ویژه بانوان

برنامه کوبه – رادیو فرهنگ – 18 تیر 1397