کلاس های آکادمیآموزش خصوصی

اکتبر 27, 2020by بنفشه امیری

میخواهید از مزایای کلاسهای تکنفره و خصوصی استفاده کنید و فرصت بیشتری برای رفع اشکال فردی داشته باشید؟ – تدریس خصوصی بر اساس تعیین سطح، نیازمندی و توانایی های شما تنظیم میشود. – برگزاری کلاسهای اختصاصی (گروهی)  با تعداد 1-3  هنرجو امکان پذیر است. -برنامه ریزی ساعت کلاسها براساس هماهنگی قبلی شما با مربی صورت...

میخواهید از مزایای کلاسهای تکنفره و خصوصی استفاده کنید و فرصت بیشتری برای رفع اشکال فردی داشته باشید؟

– تدریس خصوصی بر اساس تعیین سطح، نیازمندی و توانایی های شما تنظیم میشود.

– برگزاری کلاسهای اختصاصی (گروهی)  با تعداد 1-3  هنرجو امکان پذیر است.

-برنامه ریزی ساعت کلاسها براساس هماهنگی قبلی شما با مربی صورت میگیرد.

 -قطعی شدن زمان کلاس خصوصی بعد از رزرو نهایی انجام میگیرد.

 

 

 

 

کلاسهای خصوصی: حرکت مینیاتور، سالسا شاین ، ویژه مراسم (عروسی و …)