این کارگاه های آموزشی میتوانند در سطوح مختلف مبتدی – متوسط و پیشرفته برگزار شوند. بعضی از ورکشاپهای تخصصی نیازمند پیش زمینه قبلی ست و برخی دیگر از پایه آموزش داده میشوند و نیاز به شناخت قبلی ندارند.  بازدهی این دوره ها نیازمند برنامه ریزی منظم و هدفمند مربی، انجام تمرینهای مستمر هنرجو...

میخواهید از مزایای کلاسهای تکنفره و خصوصی استفاده کنید و فرصت بیشتری برای رفع اشکال فردی داشته باشید؟ – تدریس خصوصی بر اساس تعیین سطح، نیازمندی و توانایی های شما تنظیم میشود. – برگزاری کلاسهای اختصاصی (گروهی)  با تعداد 1-3  هنرجو امکان پذیر است. -برنامه ریزی ساعت کلاسها براساس هماهنگی قبلی شما با مربی صورت...