اخبار آکادمیورکشاپ ها

اکتبر 30, 2020by بنفشه امیری

    این کارگاه های آموزشی میتوانند در سطوح مختلف مبتدی – متوسط و پیشرفته برگزار شوند. بعضی از ورکشاپهای تخصصی نیازمند پیش زمینه قبلی ست و برخی دیگر از پایه آموزش داده میشوند و نیاز به شناخت قبلی ندارند.  بازدهی این دوره ها نیازمند برنامه ریزی منظم و هدفمند مربی، انجام تمرینهای مستمر هنرجو...

 

 

این کارگاه های آموزشی میتوانند در سطوح مختلف مبتدی – متوسط و پیشرفته برگزار شوند. بعضی از ورکشاپهای تخصصی نیازمند پیش زمینه قبلی ست و برخی دیگر از پایه آموزش داده میشوند و نیاز به شناخت قبلی ندارند.

 بازدهی این دوره ها نیازمند برنامه ریزی منظم و هدفمند مربی، انجام تمرینهای مستمر هنرجو و البته حضور پیوسته هنرجو در تمامی طول جلسات است.


سالسا شاین - بانوان

حرکات تک نفره سالسا (سولو) ویژه بانوان، با ضرب آهنگ موسیقی لاتین (سالسا) – سبک کازینو (کوبایی)
حرکات تلفیقی مینیاتور

آموزش استفاده کاربردی ازحرکت مینیاتور با موزیک های پاپ و به روز. ویژه هنرجویان متوسط مینیاتور. مدت زمان: 2 ساعت
ورکشاپ بهاری مینیاتور

طراحی حرکت مینیاتور، با موزیک های بهاری